Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Pidljashshja

Also look at:

Geographical objects (44)

Subject: Parts of Ukraine

Bibliographical records (41 – 50 / 118)

List sorting: author, title, A – Z

[Geresh J.] Tadeusz Kościuszko i tradycji Podlasia. – «Powstanie 1794 roku i tradycje kościuszkowskie na Podlasiu», Siedlce, 1997, s. 85 – 102.

[Groxovska I.] Klęski elementarne na Podlasiu na przełomie 17 – 18 w. – Białostocczyzna, 1993, t. 8, № 2, s. 9 – 17.

[Gryguc A.] Administracja i służby łowiecko-leśne w puszczach ziemi bielskiej na Podlasiu za panowania Jagiełłonów. 2. Osocznicy. – «Mazowsze i jego sąsiedzi w 14 – 16 w.», Olsztyn, 1997, s. 51 – 59.

[Jarmolik V.] Pierwsza lokacja miejska na Podlasiu: Sokołów Podlaski – 1424 r. – Studia Podlaskie, 1990, t. 1, s.

[Kaminskyj A.] Z badań nad pograniczem polsko-rusko-jaćwieskim w rejonie rzeki Śliny. – Wiadomości archeologiczne, 1956, t. 23, № 2, s. 131 – 168.

[Karabovych K.] Деякі аспекти матеріальної культури Холмщини та Підляшшя. – Варшавські українознавчі записки, 1989 р., т. 1, с. 221 – 229.

(5)