Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Kazimierski J. Źródła archiwalne do badań nad dziejami Mazowsza i Podlasia 12 – 20 ww.

Kazimierski J. Źródła archiwalne do badań nad dziejami Mazowsza i Podlasia 12 – 20 ww. – «Mazowsze i Podlasie w badaniach historycznych», Warszawa, , s.

Language of edition: polish

Historical period: 1101 – 1990

Abstract (in Ukrainian):

«Архівні джерела до вивчення історії Мазовії та Підляшшя 12 – 20 ст.»

Categories

Author: Kazymyrskyj Juzef

Geographical objects (2): Mazovija, Pidljashshja

Subject: Local studies of Ukraine