Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Pidljashshja

Also look at:

Geographical objects (44)

Subject: Parts of Ukraine

Bibliographical records (21 – 30 / 118)

List sorting: author, title, A – Z

[Dacevych L.] Wieloetniczny charakter antroponimii dawnego Podlasia. – Białostocczyzna, 1997, № 1, s. 28 – 132.

[Daneljak-Xomac M.] Społeczne wymiary sanktuariów kultowych na Podlasiu. – Rocznik bialskopodlaski, 1995, t. 3, s. 169 – 177.

[Dovgjalo D. I.] Акты, издаваемые Виленской комиссией для разбора древних актов. – Вильно: 1894 г., т. 21 = 41, 418 с.; 1895 г., т. 22 = 64, 471 с.; 1896 г., т. 23 = 114, 400 с.; 1897 г., т. 24 = 44, 547 с.; 1898 г., т. 25 = 32, 614 с.; 1898 г., т. 26 =?, 595 с.; 1900 г., т. 27 = 130, 407 с.; 1901 г., т. 28 = 56, 439 с.; 1902 г., т. 29 = 50, 559 с.; 1904 г., т. 30 = 67, 509 с.; 1906 г., т. 31 = 40, 586 с.; 1907 г., т. 32 = 26, 506 с.; 1909 г., т. 33 = 84, 567 с.; 1909 г., т. 34 =?, 588 с.; 1910 г., т. 35 = 32, 624 с.; 1912 г., т. 36 = 38, 461 с.; 1912 г., т. 37 = 64, 544 с.; 1914 г., т. 3

[Dubas-Urvanovych J.] Urzędnicy podlascy 14 – 18 ww. – Kórnik: 1994. – 199 s.

[Fionik D.] Ktitorowie i darczyńcy: z dziejów dobroczynnośći na Podlasiu, lata 1548 – 1648. – Białoruskie zeszyty historyczne, 1997, № 8, s. 31 – 46.

[Flisinskyj J.] Dawne miasteczka podlaskie: Piszczac, Rossosz i Wisznice. – Rocznik bialskopodlaski, 1996, t. 4, s. 31 – 57.

[Gankus A.] Najstarszy dzwon na Podlasiu. – Białostocczyzna, 1995, № 4, s. 107 – 110.

[Gavryljuk J.] Cerkiew prawosławna na Podlasiu przed unią Brzeską. – Над Бугом і Нарвою, 1993 р., № 2, с. 20 – 22, 26.

[Gavryljuk J.] Podlasie: śladami ruskiej przeszłości. – Bielsk Podlaski: Osnowy, 2000. – 272 s.

[Gavryljuk J.] Rozwój miast podlaskich i ich skład etniczny od 15 do 1 p.17 w. – Krakowskie zeszyty ukrainoznawcze, 1995, № 3-4, s. 365 – 380.

(3)