Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Hankus A., Sobolewski G. Najstarszy dzwon na Podlasiu.

Hankus A., Sobolewski G. Najstarszy dzwon na Podlasiu. – Białostocczyzna, , № 4, s. 107 – 110.

Language of edition: polish

Historical period: 15 cent.

Abstract (in Ukrainian):

«Найдавніший дзвін на Підляшші». 15 ст., у с.Неводниця Костельна.

Categories

Authors (2): Gankus Anzhej, Sobolevskyj Gzhegozh

Geographical objects (2): Nevodnycja Kostelna, Podlachia

Subject: Ukrainian metal artworks