Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Pidljashshja

Also look at:

Geographical objects (44)

Subject: Parts of Ukraine

Bibliographical records (11 – 20 / 118)

List sorting: author, title, A – Z

[Baginska E.] Patronat Radziwiłłów birżańskich na Podlasiu w 17 w. – Białostocczyzna, 1994, № 4, s. 18 – 28.

[Baginska E.] Szlachta podlaska w kręgu Radziwiłłów birżańskich. – Zeszyt naukowy muzeum wojska (Białystok), 1995, t. 9, s.

[Bajkovska G.] «Podlaski kwartalnik kulturalny»: bibliografia zawartości za lata 1987 – 1996. – Podlaski kwartalnik kulturalny, 1997, № 2, s. 16 – 39.

[Balinskyj M.] Starożytna Polska. – Warszawa: 1844, t. 2, cz. 1 = 546 s.; 1845, t. 2, cz. 2 = s. 547 – 1431, 8 s.

[Baranovskyj I. T.] Podlasie w przededniu unii lubelskiej. – PH, 1908, № 2, s. 48 – 75.

[Bjalokozovych V.] Mikołaj Janczuk: podlaski dialog na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim – wczoraj i dziś. – Prze komisji wschodnioeuropejskiej, 1997, t. 4, s. 109 – 140.

[Bjalokozovych V.] Mikołaj Janczuk: podlaskie skrzyżowanie tradycji słowiańskich. – Olsztyn: 1996. – 250 s.

[Chyzhevskyj P.] Handel na Podlasiu w 2 p.15 w. – Białostocczyzna, 1994, t. 9, № 1, s. 3 – 10.

(2)