Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Białokozowicz B. Mikołaj Janczuk: podlaskie skrzyżowanie tradycji słowiańskich.

Białokozowicz B. Mikołaj Janczuk: podlaskie skrzyżowanie tradycji słowiańskich. – Olsztyn: . – 250 s.

Language of edition: polish

Abstract (in Ukrainian):

«Микола Янчук: підляське перехрестя слов’янських традицій».

Categories

Author: Bjalokozovych Vasyl (1932 – 2010)

Personality: Janchuk Mykola Andrijovych (1859 – 1921)

Geographical object: Pidljashshja