Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Bagińska E. Kształtowanie się dziedzictwa Radziwiłłów birżańskich na Podlasiu w 17 w.

Bagińska E. Kształtowanie się dziedzictwa Radziwiłłów birżańskich na Podlasiu w 17 w. – Białostocczyzna, , № 3, s. 16 – 27.

Language of edition: polish

Historical period: 1601 – 1700

Abstract (in Ukrainian):

«Утворення маєтностей Радзівілів біржанських на Підляшші у 17 ст.»

Categories

Author: Baginska Elzhbeta

Personality: Radzivil (noble genus) (1420 –)

Geographical object: Pidljashshja

Subject: Local studies of Ukraine