Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Baginska Elzhbeta

Works (1 – 4 / 4)

List sorting: author, title, A – Z

[Baginska E.] Dobra Radziwiłłów linii birżańskiej na Podlasiu w 17 w. – Białostocczyzna, 1996, № 4, s. 3 – 13.

[Baginska E.] Kształtowanie się dziedzictwa Radziwiłłów birżańskich na Podlasiu w 17 w. – Białostocczyzna, 1996, № 3, s. 16 – 27.

[Baginska E.] Patronat Radziwiłłów birżańskich na Podlasiu w 17 w. – Białostocczyzna, 1994, № 4, s. 18 – 28.

[Baginska E.] Szlachta podlaska w kręgu Radziwiłłów birżańskich. – Zeszyt naukowy muzeum wojska (Białystok), 1995, t. 9, s.