Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Багінська Ельжбета

Твори (1 – 4 / 4)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Багінська Е.] Dobra Radziwiłłów linii birżańskiej na Podlasiu w 17 w. – Białostocczyzna, 1996, № 4, s. 3 – 13.

[Багінська Е.] Kształtowanie się dziedzictwa Radziwiłłów birżańskich na Podlasiu w 17 w. – Białostocczyzna, 1996, № 3, s. 16 – 27.

[Багінська Е.] Patronat Radziwiłłów birżańskich na Podlasiu w 17 w. – Białostocczyzna, 1994, № 4, s. 18 – 28.

[Багінська Е.] Szlachta podlaska w kręgu Radziwiłłów birżańskich. – Zeszyt naukowy muzeum wojska (Białystok), 1995, t. 9, s.