Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Augustyniak U. Podlaska klientela Krzysztofa_2 Radziwiłła.

Augustyniak U. Podlaska klientela Krzysztofa_2 Radziwiłła. – «Drobda szlachta podlaska w 16 – 19 w.», Białystok, , s.

Language of edition: polish

Abstract (in Ukrainian):

«Підляська клієнтела Криштова_2 Радзівіла».

Categories

Author: Augustynjak Ursula

Personality: Radziwiłł Krzysztof (1585 – 1640)

Geographical object: Pidljashshja

Subject: Nobility in 1648 – 1783