Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Подляшье

Справка в Википедии:

Смотрите также:

Географические объекты (44)

Предметы (2): Историческое краеведение Литвы, Части Украины

Библиографические записи (41 – 50 / 120)

Сортировка списка: автор, название работы, А – Я

[Гереш Ю.] Tadeusz Kościuszko i jego spotkania z Podlasiem. – Rocznik Bialskopodlaski, 1994, t. 2, s. 179 – 192.

[Гереш Ю.] Tadeusz Kościuszko i tradycji Podlasia. – «Powstanie 1794 roku i tradycje kościuszkowskie na Podlasiu», Siedlce, 1997, s. 85 – 102.

[Григуць А.] Administracja i służby łowiecko-leśne w puszczach ziemi bielskiej na Podlasiu za panowania Jagiełłonów. 2. Osocznicy. – «Mazowsze i jego sąsiedzi w 14 – 16 w.», Olsztyn, 1997, s. 51 – 59.

[Гроховска И.] Klęski elementarne na Podlasiu na przełomie 17 – 18 w. – Białostocczyzna, 1993, t. 8, № 2, s. 9 – 17.

[Данеляк-Хомаць М.] Społeczne wymiary sanktuariów kultowych na Podlasiu. – Rocznik bialskopodlaski, 1995, t. 3, s. 169 – 177.

[Дацевич Л.] Ksztaltowanie się nazw osobowych odzawodowych na terenie dawnego województwa podlaskiego: 16 – 17 ww. – Studia podlaskie, 1993, t. 4, s. 93 – 99.

[Дацевич Л.] Nazewnictwo żeńskie dawnego woj.podlaskiego w porównaniu z historyczną żeńską antroponimią białoruską. – Białostocki przegląd kresowy, 1995, t. 3, s. 53 – 69.

(5)