Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Цеха в 1648 – 1783 гг.

Библиографические записи (1 – 10 / 68)

Сортировка списка: автор, название работы, А – Я

[Устав гончарського цеху в Потиличу 1649 р.] – Dodatek miesięczny do Gazety Lwowskiej, 1853, № 27.

Ustawa cechu szewców w Jazłowcu. – Dodatek miesięczny do Gazety Lwowskiej, 1861, №№ 10, 11.

Ustawa cechu tkackiego w Drohobyczy. – Dodatek miesięczny do Gazety Lwowskiej, 1854, №№ 26, 27.

Ustawa szapników w Samborze. – Dodatek miesięczny do Gazety Lwowskiej, 1853, № 47.

Ustawa szewców w Krośnie. – Dodatek miesięczny do Gazety Lwowskiej, 1853, №№ 28 – 30; 1854, № 23.

[Александрович В. С.] Cenne źródła do dziejów przemyskiego środowiska malarzy cechowych 16 i 17 w. – Południowo-wschodni instytut naukowy w Przemyślu. Biuletin informacyjny, 1996, № 2, s. 182 – 185.

(1)