Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Магдебургское право в 1648 – 1783 гг.

Библиографические записи (1 – 10 / 33)

Сортировка списка: автор, название работы, А – Я

[Багалей Д. И.] Магдебургское право в городах левобережной Малороссии. – ЖМНП, 1892 г., № 3, с. 1 – 55.

[Бевз Н. В.] Магдебурзьке право та урбаністичний уклад приватного міста-резиденції 17 – 18 ст.: на прикладі м.Жовкви. – Українська академія мистецтв. Дослідницькі та науково-методичні праці, 2000 р., т. 7, с. 68 – 75.

[Гошко Т. Д.] Дискусійні питання історіографії магдебурзького права. – МК, (4-й), 1999 р., сер. історія, т. 1, с. 128 – 137.

[Гошко Т. Д.] Російська та білоруська історіографія проблеми німецької колонізації та магдебурзького права в східній Європі 14 – 17 ст. – Матеріали засідань історичної та археографічної комісій НТШ в Україні (Льв.), 1999 р., т. 2, с. 43 – 78.

[Гречило А. Б.] Магдебурзьке право та питання герба міста Києва: кін. 15 – 80-і рр. 18 ст. – «Самоврядування в Києві: історія та сучасність», К., 2000 р., с. 147 – 157.

(1)