Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Гошко Т. З історії вивчення проблеми самоврядування міст України в 16 – 18 ст.

Гошко Т. З історії вивчення проблеми самоврядування міст України в 16 – 18 ст. – УВМ, р., т. 4, с. 40 – 63.

Язык издания: украинский

Исторический период: 1501 – 1800 гг.

Аннотация (на украинском языке):

С. 40: «Слід говорити: 1. про позитивні і негативні моменти самої ідеї магдебурзького права щодо України; 2. про реальне втілення у життя саме на Україні ідеї магдебургії [...] Магдебурзьке право слід характеризувати за його значенням: для розвитку держави в цілому; для окремих громад; для певних національних, соціальних, культурних груп; для існування релігійних общин; для окремих індивидів».

Історіографічні міфи, пов’язані з магдебурзьким правом:

1. надання цього права для полонізації українських земель;

2. твердження про неймовірні утиски українського населення;

3. твердження про вилучення міст з державних справ.

С. 55: «Ідея чужородності магдебурзького права для українських міст і відірваності міста від землі через введення елементів магдебургії – один з найтрадиційніших моментів проблеми в українській історіографії [...] Ця теорія виникла на базі легенди про староруські досконалості».

С. 60: «Українська історіографія даної проблеми наче описує коло: від стриманого сприйняття магдебургії, до її різкого відкидання і далі – до безликого індиферентного трактування».

Категории

Автор: Гошко Татьяна Дмитриевна

Предметы (4): Городское право в 1648 – 1783 гг., Другие вопросы истории городов 1648 – 1783 гг., Другие вопросы историографии, Магдебургское право в 1648 – 1783 гг.