Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Разделение между империями (1784 – 1916 гг.)

Смотрите также:

Предметы (2): Губернии Российской империи, Киев в 1784 – 1916 гг.

Библиографические записи (11 – 20 / 30)

Сортировка списка: автор, название работы, А – Я

[Казьмирчук Г. Д.] Вибрані твори. – Т. 1. – [Б. м.]: Логос, 2012. – 243 с.: табл.; Т. 2. – 2012. – 195 с.; Т. 3. – 2013. – 430 с.; Т. 4, кн. 1. – 2013. – 475 с.: фотогр.; Т. 4, кн. 2. – 2013. – 337 с.; Т. 5. – 2013. – 197 с.; Т. 6. – 2016. – 225 с.; Т. 7. – 2016. – 265 с.; Т. 9. – 2017. – 194 с.; Т. 10. – 2018. – 196 с.

[Корниевська-Зинченко О. В.] До питання про діяльність київської «Просвіти» у 1906 – 1910 pp. – АУ. – 1994. – № 1 – 6.

[Кришталович У. Р.] Головна Руська Рада (1848 – 1851): протоколи засідань і книга кореспонденції. – Львів: Інститут історії церкви Українського католицького університету, 2002. – 34 + 270 с.

[Литвинова Т. Ф.] „Поміщицька правда”. – Д.: Ліра, 2011. – 730, [1] с.

[Макарчук С.] Москвофільство: витоки та еволюція ідей (середина XIX ст. – 1914 p.). – ВЛУ. Серія історична. – Львів, 1997. – Вип. 32. – С. 82 – 98.

[Мацевко И.] Російський неославізм в оцінці галицьких національних демократів (1908 – 1914). – ВЛУ. Серія історична. – Львів, 1999. – Вип. 34. – С. 309 – 316.

[Мудрий М.] Галицька автономія в 70 – 80-х роках XIX століття: українське та польське бачення. – Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Львів, 2000. – Т. 7. – С. 165 – 190.

(2)