Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Разделение между империями (1784 – 1916 гг.)

Смотрите также:

Предметы (2): Губернии Российской империи, Киев в 1784 – 1916 гг.

Библиографические записи (21 – 30 / 30)

Сортировка списка: автор, название работы, А – Я

[Пивовар А. В.] Вільні матроси сіл Дереївки і Куцеволівки. – Київ: Академперіодіка, 2014 р. – 307 с.: іл.

[Плекан Ю. В.] Перший досвід парламентаризму. – Івано-Франківськ: Третяк І. Я. [вид.], 2012. – 138 с.: іл.

[Редько Ф. А.] Ліквідація турецького панування на Буковині у 18 ст. – Питання історії [народів] СРСР (Харків), 1969 р., т. 8, с. 10 – 15.

[Стебницкий П. Я.] Поміж двох революцій. Нариси політичного життя за pp. 1907 – 1918. – Хроніка 2000. – К., 1998. – Вип. 23 – 24.

[Турий О. Ю.] Галицькі русини між москвофільством і українством (до питання про так зване «старорусинство»). – Третій Міжнародний конгрес україністів (Харків, 26 – 29 серпня 1996 p.). Історія. – Харків, 1996. – Ч. І. – С. 106 – 112.

[Чорновол И. П.] Українці в Галицькому сеймі: історіографічні, методологічні й політичні аспекти дослідження. – Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2000. – Т. 7. – С. 160 – 165.

(3)