Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

BHS

Повна назва: Biuletyn historii sztuki

ЦНБ: Ж33182

Бібліографічні записи (1 – 10 / 48)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Барановська З.] Kamienice rynkowe w Zamościu w świetle archiwaliów. – BHS, 1964, t. 25, s. 316 – 319.

[Барановський А.] Oprawy uroczystości koronacyjnych wizerunków Marii na Rusi koronnej w 18 w. – BHS, 1995, t. 57, № 3-4, s. 299 – 322, 24 il.

[Бетлей А.] Inwentaryzacja zabytkow w dawnej diecezji przemyskiej. – BHS, 1992, t. 54, № 2, s. 140 – 144.

[Бетлей А.] Kościól oo.bernardynów w Zasławiu. – BHS, 1995, t. 57, № 3-4, s. 353 – 363, 5 il.

[Бетлей А.] Rzeźby Jana Jerzego Pinsla i jego kręgu z kościoła parafialnego w Budzanowie. – BHS, 1995, t. 57, № 3-4, s. 343 – 351.

[Богдзевич П.] Kościół i klasztor pobernardyński w Dubnie. – Sprawozdania towarzystwa naukowego lwowskiego, 1937, t. 17, № 2, s. 132 – 135.

[Будзинський З.] Nieznane szczegóły z biografii Hajla z Przemyśla nadwornego malarza Władysława Jagiełły. – BHS, 1987, t. 49, № 1-2, s. 167 – 170.

[Висоцький С. О.] W sprawie kompozycji fundacyjnej Sofii Kijowskiej. – BHS, 1970, № 2, s. 202 – 206.

[Віневич Ю.] Biografia i działalność Pawła Fontany w świetle rachunków dworu Sanguszków. – BHS, 1987, t. 49, № 3-4, s. 323 – 332.

[Вуйцик В. С.] Pobyt architekta Bernarda Morando we Lwowie w świetle źródeł archiwalnych. – BHS, 1991, t. 53, № 1-2, s. 95 – 97.

(1)