Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

KH

Повна назва: Kwartalnik historyczny

НБУВ: Х.12.18 (1887 – 1917 рр.); Ж33543 (1953 –…).

Скани: (1887, t. 1 – 1939, t. 53)

Бібліографічні записи (1 – 10 / 148)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Абрагам В.] Akt fundacyjny króla Władysława Jagiełły dla biskupstwa chełmskiego. – KH, 1918, t. 32, s. 473 – 477.

[Адамус Я.] O tytule panującego i państwa litewskiego parę spostrzezeń. – KH, 1930, r. 43, s.

[Андрусяк М. Г.] Historiografia ruska (ukraińska) w latach 1921 – 1930. – KH, 1934, t. 48, № 1, s. 57 – 64; № , s. 299 – 318.

[Ашкеназі С.] Listy Roksolany do Zygmunta Augusta. – KH, 1896, t. 10, s. 113 – 117.

[Бадецький К.] Zaginione księgi średniowiecznego Lwowa: studium rekonstrukcyjne. – KH, 1927, t. 41, s. 519 – 579.

[Балабан М.] Dwa przyczynki do stosunków Jagiełły z żydami lwowskimi. – KH, 1911, t. 25, s. 228 – 239.

[Бардах Ю.] Bractwa cerkiewne na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej w 16 – 17 ww. – KH, 1967, t. 74, № 1, s. 77 – 82.

[Бардах Ю.] Krewo i Lublin. – KH, 1969, № 3, s.

(1)