Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

MH

Повна назва: Miesięcznik heraldyczny

ЦНБ: Ж2796

Бібліографічні записи (1 – 10 / 47)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

Kuczyński S. Jahołdaj i Jahołdajewicze siewerscy. – MH, 1934, t. 13, № 3, s. 33 – 35.

[Антоневич В.] Nadgrobki koścelne w Krośnie. – MH, 1908, t. 1, №№ 2, 4.

[Барвінський Б. О.] Pieczęcie bojarów halicko-włodzimierskich z 1 p.14 w. – MH, 1909, t. 2, № 8-9, s. 116 – 119.

[Вонсович М.] Parafia Janów Trzembowelski: 1699 – 1783. – MH, 1909, t. 2, s.

[Гайсіг М.] Ciekawa pieczęć Stanisława z Dawidowa. – MH, 1938, t. 17, s.

[Гайсіг М.] Herb Kirdeja w świetle zabytków sfragistyki średniowiecznej. – MH, 1936, t. 15, s. 121 – 122.

[Гайсіг М.] Nieznana, najdawniejsza pieczeć ławnicza m.Lwowa [1403 r.] – MH, 1935, t. 14, № 7-8, s. 119 – 122.

[Галецький О.] Haleccy na Ukrainie. – MH, 1910, t. 3, №№ 8 – 12.

[Галецький О.] Koriatowicze i pródkowie Holszanskich i Czartoryskich. – MH, 1939, t. 18, s. 81 – 88.

(1)