Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

НЗ

Повна назва: Наукові записки...

Бібліографічні записи (1 – 10 / 268)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

Археологічні дослідження в Києві. – НЗ Інституту історії матеріальної культури, кн. 3 – 4, Київ, 1935, Хроніка, стр. 104 – 105.

Огляд головніших праць Олександри Яківни Єфименкової. – НЗ Харківської науково-дослідної катедри історії української культури, 1930 р., т. 10, с. 17 – 31.

[Алекберли М. А.] До питання історіографії Хотинської війни 1621 р. – НЗ Чернівецького університету, 1956 р., т. 18, с. 113 – 125.

[Александров П. Г.] До питання про причини ліквідації Запорозької Січі. – НЗ Інституту української археографії та джерелознавства ім.М.С.Грушевського. Збірник праць молодих вчених та аспірантів, 2000 р., т. 5, с. 57 – 72.

[Антошин М. С.] Взаимосвязи славянских и восточнороманских народностей в 5 – 15 вв. – НЗ Ужгородського університету, 1957 р., т. 28, с.

[Антошин М. С.] Закарпатська грамота 1404 р. – НЗ Ужгородського університету, 1955 р., т. 13, с.

[Антошин М. С.] Состав молдавских грамот 14 – 15 вв. – НЗ Ужгородського університету, 1957 г., т. 28, с. 77 – 106.

[Апанович О. М.] Запорізьке військо як складова частина російскої армії в 2 пол. 18 ст. – НЗ Інституту історії АН УРСР, 1953 р., т. 5, с. 109 – 136.

[Багалій Д. І.] Історико-етнографічні і лінгвістичні матеріали про північний кордон УСРР з РСФСР. – НЗ Харківської науково-дослідної катедри історії української культури, 1930 р., т. 9, № 2, с. 121 – 123.

(1)