Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

PAU

Повна назва: Pamiętnik Akademii umiejętności

Kraków. НБУВ: I.25.26 (1875 – 1890 рр.); Ж2928 (тт. 1 – 3,6,7,11,14-16,18)

Бібліографічні записи (1 – 10 / 29)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

The lithic raw material sources and interregional human contacts in the Northern Carpathian Regions. – Kraków: PAU [distributed]; Budapest: Institute of archaeol. sciences of the Eötvös Loránd univ. [distributed], 2013. – 146, [4] p.: fig.

[Бельовський А.] Szymon Szymonowicz. – PAU, 1875, t. 2, s.

[Горнунг З.] Bernardo Merettini i jego główne dzieła: kościół w Horodence, ratusz w Buczaczu i katedra św.Jura we Lwowie. – Sprawozdania PAU, 1931, t. 36, № 10, s. 14 – 15.

[Домбровський Я.] Ze studijów nad kroniką Janka z Czarnkowa. – PAU, 1950, t. 51, s.

[Зубрицький Я.] Rohatyn, miasto królewskie. – Kraków: PAU, 1914. – 22 s.

[Конопчинський В.] Chronologia sejmów polskich 1493 – 1793. – Archiwun komisji historycznej PAU, 1948, t. 4, № 3. – 23 s.

[Мадурович-Урбанська Г.] Łucja Charewiczowa i jej Lwów. – «Kraków – Małopolska w Europie Środka», Kraków, 1996, s. 189 – 193.

[Маньковський Т.] [Praca] B.Gerquina pt. «Zamek w Jazłowcu». – Sprawozdania PAU, 1946, t. 47, № 2, s. 43 – 45.

[Маньковський Т.] Bernardyńskie pomniki grobowe. – Sprawozdania PAU, 1946, t. 47, № 3, s. 77 – 78.

[Маньковський Т.] Dawny Lwów, jego sztuka i kultura artystyczna. – Sprawozdania PAU, 1939, t. 44, № 5, s. 148 – 152.

(1)