Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

РСР

Повна назва: Радянська соціалістична республіка

Бібліографічні записи (1 – 7 / 7)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Арутюнян В. Н.] Про один напис вірменськими літерами [у Софійському соборі в Києві]. – ИАН Арм.РСР, суспільні науки, 1956 р., № 5, с. 119.

[Грабовецький В. В.] Спільна антифеодальна боротьба галицьких і буковинських опришків в 16 – 18 ст. – «Міжвузівська ювілейна НК, присвячена 25-річчю возз’єднання північної Буковини з Українською РСР», Чв., 1965 р., с. 87 – 89.

[Григорян В. Р.] Акти вірменського суду м.Кам’янця-Подільського 16 ст. – Єреван: вид. АН Вірменської РСР, 1963 р. – 440 с.

[Дьомін О. Б.] К истории изучения древней и средневековой истории северного Причерноморья. – «Проблеми історії та археології давнього населення Української РСР», К., Наукова думка, 1989 р., с. 59 – 60.

[Завельський В. С.] Російські монети на західноукраїнських землях у 1 чв. 18 ст. – «50 років возз’єднання західної України з Українською Радянською соціалістичною республікою у складі Союзу РСР», Льв., 1989 р., т. 1, с. 19 – 20.

[Колосок Б. В.] Про пам’ятки архітектури Луцького замку. – «Матеріали до зводу пам’яток історії і культури народів СРСР по Українській РСР», К., 1984 р., с.

[Шуст Р. М.] До питання про обіг російської монети на грошовому ринку західноукраїнських земель 16 – 17 ст. – «50 років возз’єднання західної України з Українською Радянською соціалістичною республікою у складі Союзу РСР», Льв., 1989 р., т. 1, с. 36 – 37.