Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

СРСР

Повна назва: Союз радянських соціалістичних республік

Бібліографічні записи (21 – 30 / 40)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Острась Е. С.] Соціальне розшарування селянства лівобережної України в 2 пол. 18 ст. – Питання історії [народів] СРСР (Харків), 1978 р., т. 23, с. 96 – 102.

[Пірко В. О.] Про розвиток помісного господарства в галицькому Прикарпатті у 1 пол. 18 ст. – Питання історії [народів] СРСР (Харків), 1969 р., т. 8, с.

[Половникова С. О.] З історії Чернігівської фортеці 10 – 18 ст. – «Матеріали до зводу пам’яток історії і культури народів СРСР по УРСР», К., 1984 р., т. 1, с.

[Пономарьов О. М.] З історії Херсонської верфі: 70-90-і рр. 18 ст. – Питання історії [народів] СРСР (Харків), 1972 р., т. 14, с. 146 – 153.

[Пришляк В. В.] Взаємозв’язки західноукраїнських земель з наддніпрянською Україною і Росією в 1 пол. 18 ст. – «50 років возз’єднання Західної України з УРСР в складі СРСР», Льв., 1989 р., т. 1, с. 29 – 30.

[Раммаль-ходжа] Тарих-і Сахиб-Гірай-хан = Історія С.-Г. – Рукопис зберігається в Ленінградському відділенні Ін-ту сходознавства АН СРСР, відд.рукоп., № В.767.

[Редько Ф. А.] Заселення нижнього Подніпров’я і Побужжя в 70-80-х рр. 18 ст. – Питання історії [народів] СРСР (Харків), 1973 р., т. 16, с. 134 – 140.

[Редько Ф. А.] Ліквідація турецького панування на Буковині у 18 ст. – Питання історії [народів] СРСР (Харків), 1969 р., т. 8, с. 10 – 15.

[Скакун О. Ф.] Дослідження О.Єфименко з історії соціально-економічного та суспільно-політичного розвитку України. – Питання історії [народів] СРСР (Харків), 1967 р., т. 4, с. 145 – 155.

[Скакун О. Ф.] Община в працях О.Я.Єфименко. – Питання історії [народів] СРСР (Харків), 1970 р., т. 9, с. 156 – 163.

(3)