Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

СРСР

Повна назва: Союз радянських соціалістичних республік

Бібліографічні записи (1 – 10 / 40)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

Крим ханлари = Кримські хани. – Рукопис зберігається в Ленінградському відділенні Ін-ту сходознавства АН СРСР, відділ рукописів, № С.861.

[Бадян В. В.] Генуезька феодальна колонізація північного Причорномор’я в історіографії дореформенної Росії. – Питання історії [народів] СРСР (Харків), 1969 р., т. 6, с. 135 – 141.

[Бачинський А. Д.] Усть-Дунайське Буджацьке козацьке військо і селянський рух на півдні України та Поділлі на поч. 19 ст. – Питання історії [народів] СРСР (Харків), 1965 р., т. 1, с. 128 – 136.

[Грабовецький Б. В.] Написи Львова як джерело вивчення пам’яток історії та культури. – «Матеріали до зводу памя’ток історії та культури народів СРСР по УРСР», К., 1984 р., т. 1, с.

[Гроссман Ю. М.] Оренда маєтків та її вплив на становище західноукраїнських селян в 1 п.17 ст. – «Питання історії СРСР», Льв., вид. Львівського університету, 1958 р., с. 107 – 119.

[Гурницький К. І.] А.Ю.Кримський про загарбницький характер турецьких завоювань на Балканах у 14 – 16 ст. – «Ужгородський університет. Наукова конференція. 19-а. Тези доповідей і повідомлень. Серія історична. Загальна історія та історія СРСР», Ужгород, 1965 р., с. 50 – 55.

[Дашкевич Я. Р.] Покрайні нотатки про українські степи у «Географії» Птолемея 1562 р. – «Боплан і Україна», Льв., 1998 р., с. 82 – 87.

[Заяць А. Є.] Аграрні заняття населення міст Волинського воєводства в 16 – 1 пол. 17 ст. – «50 років возз’єднання Західної України з УРСР в складі СРСР», Льв., 1989 р., т. 1, с. 15 – 16.

[Інкін В. Ф.] Про вплив «промислів» на розшарування селян Галичини в сер. 18 ст.: за актами Самбірської економії. – «Питання історії СРСР», Льв., вид. Львівського університету, 1958 р., с. 68 – 79.

[Кісь Я. П.] Участь міст західноукраїнських земель у визвольній війні українського народу 1648 – 1654 рр. – «Питання історії СРСР», Льв., вид. Львівського університету, 1958 р., с. 96 – 105.

(1)