Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Крим ханлари = Кримські хани.

Крим ханлари = Кримські хани. – Рукопис зберігається в Ленінградському відділенні Ін-ту сходознавства АН СРСР, відділ рукописів, № С.861.

Мова видання: російська

Категорії

Предмет: Рукописи і стародруки Кримського ханства