Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

WZU

Повна назва: Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze

Бібліографічні записи (1 – 10 / 38)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

Artykuły do zjedoczenia. – WZU, 1997, t. 4-5, s. 357 – 371.

Документи Берестейської унії. – WZU, 1997, t. 4-5, s. 371 – 396.

[Гарасим І.] Geneza i rola monastycyzmu bazyliańskiego w historii cerkwi grekokatolickiej od 16 do 20 w. – WZU, 1997, t. 4-5, s. 225 – 239.

[Гнатюк О.] Metamorfozy polemistów unijnych. – WZU, 1997, t. 4-5, s. 164 – 168.

[Гнатюк О.] Polsko-ukraińskie pogranicze w literaturze renesansu i baroku. – WZU, 1994, t. 2, s. 137 – 140.

[Гриневич В.] Unia Brzeska w świetle ekleziologii kościołów siostrzanych. – WZU, 1997, t. 4-5, s. 302 – 316.

[Гунчак Т.] Unia Brzeska 1596: polityka i religia. – WZU, 1997, t. 4-5, s. 66 – 75.

(1)