Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Дунай ріка

Дивіться також:

Географічний об’єкт: Одеська область

Предмет: Водні об’єкти України

Бібліографічні записи (1 – 10 / 50)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Бачинська О. А.] Боротьба за відновлення козацького війська в Придунайськім краї: 1 п.19 ст. – «Україна: становлення незалежності», Од., 1993 р., с. 59 – 61.

[Бачинська О. А.] Дунайське козацьке військо: 1828 – 1868 рр. – Од.: Астропринт, 1998 р. – 231 с.

[Бачинський А. Д.] Економічний стан українських придунайських земель у 18 – п.19 ст. – ІНГЕДУ, 1971 р., т. 6, с. 43 – 51.

[Бачинський А. Д.] Задунайська Січ і заселення придунайських степів в к.18 – на п.19 ст. – «Сборник материалов по историческому краеведению Одесщины», Одесса, 1992 г., т. 1, с. 53 – 55.

[Бачинський А. Д.] Крестьянско-казацкая колонизация Буджакской степи и низовий Дуная в к.18 – н.19 вв. – «Симпозиум по аграрной истории восточной Европы. ТД», (7-й), Кишинёв, 1964 г., с. 156 – 159.

[Бачинський А. Д.] Народна колонізація пониззя Дунаю: 4 ч.18 – п.19 ст. – УІЖ, 1964 р., № 2, с. 97 – 101.

[Бачинський А. Д.] Народная колонизация придунайских степей в 18 – н.19 вв. – Од.: автореф.к.и.н.., 1969 г. – 27 с.

(1)