Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Генуя

Довідка у Вікіпедії:

Дивіться також:

Предмет: Італія

Бібліографічні записи (1 – 10 / 57)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Андреєв М. А.] O niektórych ciekawych klausulach w traktacie kniazia Dobrudży Iwanki z Genuą 1387 r. – Czasopismo prawno-historycne, 1960, t. 12, № 2, s. 151 – 175.

[Бадян В. В.] Генуезька феодальна колонізація північного Причорномор’я в історіографії дореформенної Росії. – Питання історії [народів] СРСР (Харків), 1969 р., т. 6, с. 135 – 141.

[Бадян В. В.] Радянська історіографія генуезької колонізації північного Причорномор’я в 13 – 15 ст. – Вісник Харківського університету. Серія історія, 1967 р., № 22, с. 103 – 111.

[Балар М.] Gênes et l’Outre-Mer. – Paris: 1973, t. 1.

[Балар М.] Gênes et la Mer Noire: 13 – 15 siècle. – Revue historique, 1987, t. 270, № 1, p. 32 – 54.

[Балар М.] La Romanie Génoise: 12 – début du 15 siècle. – Genova: 1978, v. 1 – 2.

[Балар М.] Les forms militares de la colonisation génoise: 13 – 15 siècles. – «Castrum 3: guerre, fortification et habitat dans le monde Méditerranéen au moyen age», Rome, 1988, p. 67 – 78.

[Балар М.] Les Génois dans l’Ouest de la Mer Noire au 14 siècle. – «Actes du 14 Congrès international des etudes byzantines», Bucuresti, 1975, t. 2, p. 21 – 32.

[Балар М.] Notes sur l’activité maritime des Génois de Caffa à la fin du 13 siècle. – «Sociétés et compagnies de commerce en Orient et dans l’Ocean Indien», Paris, 1970, p.

(1)