Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Крехів

Дивіться також:

Географічний об’єкт: Львівська область

Бібліографічні записи (1 – 10 / 27)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Герасимович В. Д.] Народні звичаї, обряди та пісні в с.Крехові Жовківського повіту. – Правда, 1893 р., тт. 17 – 18.

[Голійчук Ф. Я.] 1672 р. Лист Дорошенка до базиліянського кляштору в Крехові. – ЗНТШ, 1907 р., т. 76, с. 156 – 157.

[Головацький Я. Ф.] Монастыри юго-западной России вообще и Креховский монастырь. – ПРСЗГ, 1885 г., т. 7, с. 324 – 337.

[Коритко Р.] Крехівський монастир. – ЛЧК, 1998 р., № 10-12, с. 38 – 44.

[Кретович З.] Opisanie monastyru bazylianów w Krechowie. – Rozmaitości, 1830, № 37, s. 289 – 292; № 38, s. 297 – 298.

[Кулиняк Д. І.] У Крехові відроджена обітель. – Старожитності, 1993 р., № 3-4, с. 18 – 19, 26.

[Лев В. М.] Лексичні новотвори в крехівській Палеї. – Науковий збірник Українського вільного університету (Мюнхен), 1948 р., т. 5, с. 71 – 76.

(1)