Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Надвірна

Дивіться також:

Географічний об’єкт: Івано-Франківська область

Бібліографічні записи (1 – 9 / 9)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

Звід пам’яток історії та культури України: Івано-Франківська область. Надвірнянський район. – Івано-Франківськ: Місто Нв, 2012 р., кн. 1 – 130 с.; 2015 р., кн. 2 – 110 с.

Страгора: книга про Надвірнянщину. – Львів: журн.«Світло і тінь», 1994 р. – 149 с.

[Жарновський А.] Kresy wschodnie 2 Rzeczypospolitej: Nadwórna. – Kraków: 1996. – 25 s., 20 tabl.

[Желіско В.] Nadwórna. – Młody krajoznawca, 1939, t. 2, № 3-4, s. 1 – 5.

[Ленартович С.] Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. – Kraków: 1993, cz. 1, t. 1, № 1; 1994, cz. 1, t. 2, № 2 = 199 s., 94 tabl.; 1995, t. 3 = 241 s., 145 tabl.; 1996, cz. 1, t. 4; 1997, cz. 1, t. 5; 1998, cz. 1, t. 6.

[Марковський Ф.] Pałac w Nadwórnej projektowany przez M.Knackfusa architekta j.k.m St.Augusta. – Sprawozdania towarzystwa naukowego lwowskiego, 1935, t. 15, № 3, s. 178 – 182.

[Марковський Ф.] Pałac w Nadwornej. – Biuletyn historii sztuki i kultury, 1936, t. 4, № 3, s. 223 – 224.

[Михальчук О. І.] Мікротопонімія Підгір’я [= Надвірнянського р-ну ІФ.обл.]. – К.: автореф.к.філол.н., 1998 р. – 16 с.

[Тріфонова Л. О.] Надвірнянщина: історико-географічний нарис. – Надвірна: 1999 р. – 130 с.