Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Нарев

Дивіться також:

Географічний об’єкт: Підляшшя

Бібліографічні записи (1 – 6 / 6)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Міхалюк Д.] Lokacja Narwi na prawie chełminskim w 1514 r. i na prawie magdeburskim w 1529 r. – Białostocczyzna, 1995, № 2, s. 88 – 90.

[Міхалюк Д.] Miasteczko Narew w 16 w. – powstanie i rozwój. – «Europa orientalis», Toruń, 1996, s. 127 – 134.

[Міхалюк Д.] Rozwój układu przestrzennego m.Narew w 15 – 18 ww. – Zeszyt naukowy muzeum wojska (Białystok), 1995, t. 9, s.

[Міхалюк Д.] Średniowieczne grodziska okolic m.Narew na tle podziałów administracyjnych w 16 w. – Zeszyt naukowy muzeum wojska (Białystok), 1994, t. 8, s.

[Міхалюк Д.] Średniowieczne grodziska okolic m.Narew na tle podziałów administracyjnych w 16 w. – Zeszyty naukowe muzeum wojska, 1994, t. 8, s. 5 – 9.