Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Прикарпаття

Довідка у Вікіпедії:

Дивіться також:

Предмет: Частини України

Бібліографічні записи (1 – 10 / 56)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

С. К. Олександр Цинкаловський: життя, присвячене Волині. – Праці центру пам’яткознавства (К.), 1992 р., т. 1, с. 174 – 180.

[Балабушевич Т. А.] Региональные особенности природопользования на Украине в 16 – 18 вв. – «Всесоюзная научная конференция по историческому краеведению. 1-я. ТД», К., 1987 г., с. 57 – 58.

[Бурдуланюк В. М.] Історія Прикарпаття: хронологічний довідник. – Івано-Франківськ: 1993 р. – 68 с.

[Виноградова А. І.] Антифеодальная борьба в галицком Прикарпатье в 16 – 1 пол. 18 вв. в послевоенной советской историографии. – «Социально-экономическая и политическая история юго-восточной Европы: до с.19 в.», Кишинёв, Штиинца, 1980 г., с. 157 – 168.

[Габорак М. М.] Семантико-словотвірні типи ойконімів Прикарпаття: 12 – 20 ст. – Івано-Франківськ: автореф.к.філол.н., 1999 р. – 17 с.

[Гаврилів Б. М.] Прикарпаття в історико-краєзнавчих дослідженнях Івана Вагилевича. – Івано-Франківськ: 1996 р. – 40 с.

[Грабар І. Е.] Дерев’яна церковна архітектура Прикарпатської Русі. – ПУ, 1997 р., № 2, с. 60 – 66, 13 іл.

[Грабовецький Б. В.] Вірменські поселення на території українського Прикарпаття. – УНКІ, (4-а), 1989 р., с. 276 – 277.

(1)