Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Руське воєводство

Дивіться також:

Географічні об’єкти (94)

Предмет: Воєводства Речі Посполитої

Бібліографічні записи (21 – 30 / 57)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Гроссман Ю. М.] Юридическое положение крестьян Русского и Белзкого воеводств в 16 – 1 п.17 вв. – «Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 1966 г.», Таллин, 1971 г., с. 77 – 86.

[Грушевський М. С.] Жерела до історії України-Руси [3]. – Льв.: НТШ, 1900 р., т. 3 = 27, 585 с.

[Гурна Б.] Województwo ruskie wobec elekcji Jana Sobieskiego: na podstawie laudów sejmików wiszeńskich i halickich. – «studia i materiały z czasów nowożytnych», Wrocław, 1995, s, 119 – 134.

[Дзедушицький М.] Starostowie ruscy i lwowscy. – Dodatek miesięczny do Gazety Lwowskiej, 1869.

[Домбковський П.] Katalog dawnych aktów sądowych polskich województwa ruskiego i bełskiego, przechowywanych w Archiwum Państwowym we Lwowie. – Studią nad historią prawa polskiego, 1937, t. 17, № 2. – 220 s.

[Домбковський П.] Podział administracyiny województwa Ruskiego i Bełzskiego w 15 w. – Lw.: 1939. – 8, 337 s.

[Домбковський П.] Zaginione księgi sądowe województwa ruskiego i bełzkiego. – Studią nad historią prawa polskiego, 1921, t. 8, № 1, s.

[Ждан М. П.] Kilka słow o śladach tatarszczyzny na teritorium województwa Lwowskiego. – Rocznik tatarski, 1935, t. 2, s.

(3)