Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Сан р.

Дивіться також:

Предмет: Водні об’єкти України

Бібліографічні записи (1 – 10 / 17)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

Ярославщина і Засяння: 1031 – 1947 рр. – Нью-Йорк: 1986 р. – 798 с.

[Аугустин М.] Przyczynek do badań nad osadnictwem dorzecza górnego Sanu, Strwiąża i Wiaru. – Materiały Muzeum budownictwa ludowego w Sanoku, 1993, t. 31, s. 99 – 115.

[Бурста Ю.] Handel magnacki i kupiecki pomiedzy Siemiawą nad Sanem i Gdańskiem od końca 17 do połowy 18 w. – Roczniki dziejów spolecznych i gospodarczych, 1954, t. 16, s. 174 – 232.

[Гемза Я.] Polichromije ścienne w drewnianych cerkwiach Nadsania. – «Malarstwo monumentalne Polski południowo-wschodniej», Rzeszów, 1995, s. 67 – 81.

[Заброварний С.] Сторінки української історії Перемишля і Надсяння. – ПУ, 1995 р., № 3, с. 100 – 112.

[Завалень Є.] Drewniane cerkwie z wierchem brogowym jednozałomowym nad nawą w rejonie północnego Nadsania. – «Sztuka cerkiewna w diecezji przemyskiej», Lańcut, 1999, s. 248 – 270.

[Климкевич Р. М.] Герби міст Надсяння. – Християнський голос, 1962 р., №№ 5 – 7.

[Кучинко М. М.] Давньоруські житла на землях західного Побужжя і Посання. – Археологія, 1975 р., т. 15, с. 104 – 108.

(1)