Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Закарпаття у 13 – поч. 20 ст.

Бібліографічні записи (1 – 10 / 59)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Антошин М. С.] Закарпатська грамота 1404 р. – НЗ Ужгородського університету, 1955 р., т. 13, с.

[Балабушевич Т. А.] До питання про публікацію джерел з соціально-економічної історії малодосліджених регіонів України. – «Українська археографія: сучасний стан та перспективи розвитку», К., 1988 р., с. 139 – 140.

[Баран О. В.] Козаки на Закарпатті в 1619 році. – УІ, 1970 р., № 1-3, с. 76 – 81.

[Бідерман Г. І.] Die ungarischen Ruthenen, ihr Wohngebiet, ihre Erwerb und ihre Geschichte. – Innsbruck: 1862, Bd. 1 = 20, 140 S.; 1867, Bd. 2 = 4, 120 S.

[Василенков М. І.] Принадлежала ли Подкарпатская Русь к Галицко-Волынской державе с 1281 по 1321 гг.? – Русин (Ужгород), 1923 г., №№ 155 – 159.

[Габріель Ф.] Господарське положення Подкарпатской Руси на початку 18 ст. – Подкарпатская Русь (Ужгород), 1939 г.,

[Гнатюк В. М.] Причинок до історії зносин галицьких і угорських русинів. – ЛНВ, 1899 р., № 9, с. 162 – 178.

[Грабовецький В. В.] Олекса Довбуш на Закарпатті. – «Великий Жовтень і розквіт возз’єднаного Закарпаття», Ужгород, 1970 р., с. 86 – 98.

[Грабовецький В. В.] Спільна антифеодальна боротьба прикарпатських і закарпатських опришків. – «Ужгородський університет. НК. 18-та. Секція історичних наук. ТД», Ужгород, 1964 р., с. 62 – 65.

[Добрянський А. І.] О западных границах Подкарпатской Руси со времён св.Владимира. – ЖМНП, 1880 г., № 3, с. 134 – 159; Слово (Льв.), 1880 г., №№ 50 – 58.

(1)