Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Жидачів

Дивіться також:

Географічний об’єкт: Львівська область

Бібліографічні записи (1 – 10 / 15)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Бостель Ф.] Żydzi ziemi lwowskiej i powiatu żydaczowskiego w r.1765. – Archiwum komisji historycznej, 1891, t. 6, s. 357 – 378.

[Вуйцик В. С.] Жидачівська Оранта. – Родовід, 1994 р., № 9, с. 73 – 77.

[Гречило А. Б.] У справі герба міста Жидачева. – Матеріали засідань історичної та археографічної комісій НТШ в Україні (Льв.), 1999 р., т. 2, с. 106 – 110.

[Грушевський М. С.] Жерела до історії України-Руси [3]. – Льв.: НТШ, 1900 р., т. 3 = 27, 585 с.

[Домбковський П.] Z przeszlości ksiąg grodzkich i ziemskich żydaczowskich. – «Księga pamiętnikowa ku czci B.Orzechowicza», Lw., 1916, t. 1, s. 234 – 256.

[Корчинський О. М.] Изучение древнерусских городищ в Прикарпатье. – «Археологические открытия 1986 г.», М., 1987 г., с. 289 – 290.

[Мацюк О. Я.] Пам’ятки оборонного будівництва Жидачева. – ГБ, 1999 р., №№ 3 – 4.

[Осаульчук О. М.] Літописний Зудеч та його округа 12 – 14 ст.: до постановки проблеми. – «Матеріали 5-ї міжнародної археологічної конференції студентів та молодих вчених», К., 1997 р., с. 254 – 256.

(1)