Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Абросимова Світлана Вікторівна

(1953 – 2011 рр.)

Довідка у Вікіпедії:

Твори (1 – 10 / 49)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Абросимова С. В.] Адепт джерелознавства. – «Осягнення історії: збірник наукових праць на пошану М.П.Ковальського», Острог, 1999 р., с. 36 – 43.

[Абросимова С. В.] В.Щербаківський в епістолярній спадщині Д.Яворницького. – Полтавський археологічний збірник, 1995 р., т. 4, с. 143 – 148.

[Абросимова С. В.] Вінниця в документах Литовської метрики 1 п.16 ст. – ВІК, (7-а), 1989 р., с. 20 – 21.

[Абросимова С. В.] Внесок академіка Д.І.Яворницького у створення джерельної бази з історії України 17 – 18 ст. – «Проблеми історіографії та джерелознавства історії України», Дп., 1991 р., с. 89 – 94.

[Абросимова С. В.] Вопросы освободительной борьбы украинского и белорусского народов в трудах В.И.Пичеты. – «Историографические и источниковедческие проблемы отечественной истории», Дп., 1984 г., с. 41 – 49.

[Абросимова С. В.] Д.І.Яворницький – архівіст. – «Українське архівознавство», К., 1997 р., т. 1, с. 205 – 208.

[Абросимова С. В.] Д.І.Яворницький і українська наукова еміграція 20-30-х рр. 20 ст. – «Питання історії України: історико-культурні аспекти», Дп., 1993 р., с. 129 – 140.

(1)