Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Аугусевич Славомир

Твори (1 – 2 / 2)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Аугусевич С.] Najazdy tatarskie na Prusy Książęce (1656 – 1657): legendy i fakty. – Komunikaty mazursko-warmińskie, 1995, № 3, s. 233 – 247.

[Аугусевич С.] Wschodniopruska tradycja najazdów tatarskich (z lat 1656 – 1657). – Przegląd humanistyczny, 1996, t. 40, № 6, s. 119 – 132.