Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Бетлей Анжей

Польський історик мистецтва.

Більше повних текстів праць на сайті

Твори (1 – 10 / 16)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Бетлей А.] Inwentaryzacja kościołów rzymskokatolickich w archidiecezji lwowskiej: uwagi na marginesie wyjazdu w 1993 r. – Przegląd wschodni, 1994, t. 3, № 2, s. 337 – 346.

[Бетлей А.] Inwentaryzacja zabytkow w dawnej diecezji przemyskiej. – BHS, 1992, t. 54, № 2, s. 140 – 144.

[Бетлей А.] Kościól oo.bernardynów w Zasławiu. – BHS, 1995, t. 57, № 3-4, s. 353 – 363, 5 il.

[Бетлей А.] Kościół oo.bernardynów w Gwoźdźcu i architekt Franciszek Ksawery Kulczycki. – SKW, 1994, t. 1, s. 39 – 50.

[Бетлей А.] Kościoł parafialny w Kąkolnikach. – SKW, 1996, t. 2, s. 213 – 230.

[Бетлей А.] Rzeźby Jana Jerzego Pinsla i jego kręgu z kościoła parafialnego w Budzanowie. – BHS, 1995, t. 57, № 3-4, s. 343 – 351.

[Бетлей А.] Uwagi na temat działalności budowlanej jezuitów oraz Pawła Giżyckiego SJ na południowo-wschodnim pograniczu Rzeczypospolitej. – «Sztuka pograniczy Rzeczypospolitej w okresie nowożytnym od 16 do 18 w.», Warszawa, 1998, s. 305 – 325.

[Бетлей А.] Uwagi na temat niektórych zespołów lwowskiej rzeźby rokokowej: Brzeżany. – SKW, 2003, t. 5, s. 203 – 212.

(1)