Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Бриковський Ришард

Твори (1 – 10 / 29)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Блін-Ольберт Д.] Łemkowie w historii i kulturze Karpat. – Rzeszów: 1992, t. 1; Sanok: 1994, t. 2 = 368 s.

[Бриковський Р.] Drewniana architektura cerkiewna na koronnych ziemiach Rzeczypospolitej. – Warszawa: 1995. – 260 s.

[Бриковський Р.] Drewniana architektura kościelna diecezji przemyskiej. – Nasza przeszłość, 1976, t. 46, s. 53 – 100.

[Бриковський Р.] Drewniana architektura sakralna na kresach wschodnich – dzieje i straty: rozważania wstępne. – «Zabytki sztuli sakralnej na dawnich kresach wschodnich», Warszawa, 1997, s. 17 – 32.

[Бриковський Р.] Drewniany i ostatni. – Spotkania z zabytkami, 1994, t. 18, № 5, s. 18 – 20.

[Бриковський Р.] Dzieje budowlane drewnianej unickiej cerkwi w Hannie. – OZ, 1987, № 4, s. 269 – 277.

[Бриковський Р.] Dzieje kościoła parafialnego w Rudkach – «Powtórny porzeb Aleksandra Fredry», Warszawa, 1993, s. 5 – 10.

[Бриковський Р.] Dziesięć lat działalności społecznej komisji opieki nad zabytkami sztuki cerkiewnej. – «Ochrona wspólnego dziedzictwa kulturowego», Warszawa, 1993, s. 269 – 288.

[Бриковський Р.] Inwentaryzacja kościołów i zabytków sepulkralnych na Pokucie. – SKW, 1996, t. 2, s. 453 – 467.

[Бриковський Р.] Kierunki panującze w drewnianej architekturze cerkiewnej na dawnych koronnych ziemiach Rzeczypospolitej w 19 w. – «Kultura i polityka», Warszawa, 1994, s.

(1)