Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Будзинський Здзіслав

Твори (1 – 10 / 24)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Будзинський З.] Bibliografia dziejów Rusi Czerwoniej: 1340 – 1772. – Rzeszów: 1990, t. 1.

[Будзинський З.] Bibliografia zawartości «Rocznika przemyskiego» tt. 1 – 30 za lata 1909 – 1994. – RP, 1994, t. 29-30, s. 883 – 882.

[Будзинський З.] Dystans i ruchliwość międzygrupowa w środowisku wielokulturowym: specyficzne formy i dynamika na prykładzie pogranicza polsko-ruskiego w epoce nowożytniej. – Zeszyty naukowe Wyższej szkoły pedagogicznej w Rzeszowie, 1997, № 23, s. 29 – 44.

[Будзинський З.] Dzieje opieki spolecznej w ziemi Przemyskiej i Sanockiej: 15 – 18 ww. – Przemyśl: 1987. – 176 s.

[Будзинський З.] Ludność pogranicza polsko-ruskiego w 2 p.18 w. – Przemyśl: 1993, t. 1 = 442 s.; t. 2 = 518 s.

[Будзинський З.] Malżeństwa mieszane na pograniczu polsko-ruskim (ukraińskim) na przełomie 18 i 19 w.: skala, zasięg i dynamika zjawiska. – «Ojczyzna bliższa i dalsza», Kraków, Secesja, 1993, s.

[Будзинський З.] Nieznane spisy dekanalne eparchii lwowskiej jako źródła do dziejów pogranicza polsko-ruskiego w 2 połowie 18 w. – «Historia. Archiwistyka. Ludzie», Warszawa, 2000, s. 39 – 55.

[Будзинський З.] Nieznane szczegóły z biografii Hajla z Przemyśla nadwornego malarza Władysława Jagiełły. – BHS, 1987, t. 49, № 1-2, s. 167 – 170.

(1)