Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Харевичова Луція

(1897 – 1943 рр.)

Довідка у Вікіпедії:

Твори (1 – 10 / 19)

Біографія (1)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Харевичова Л.] Czarna kamenica i jej mieszkancy. – Lw.: 1935. – 160 s. – Biblioteka lwowska, t. 35.

[Харевичова Л.] Dzieje miasta Złoczowa. – Złoczów: 1928. – 191 s.

[Харевичова Л.] Dziesięciolecie badań nad dziejami miasta Lwowa. – KH, 1929, № , s. 113 – 136.

[Харевичова Л.] Handel Lwowa z Moldawią i Multanami w wiekach średnich. – KH, 1924, t. 38, s. 37 – 67.

[Харевичова Л.] Handel średniowiecznego Lwowa. – Lw.: 1925. – 11, 156 s.

[Харевичова Л.] Historiografia a miłośnictwo Lwowa. – Lw.: 1938. – 291 s. – Biblioteka lwowska, t. 37.

[Харевичова Л.] Klęski zaraz w dawnym Lwowie. – Lw.: 1930. – 90 s.

[Харевичова Л.] Lwów na przełomie 17 – 18 ww. – «Studia z historii spolecznej i gospodarczej, poświęczone prof.F.Bujakowi», Lw., 1931, s. 347 – 374.

[Харевичова Л.] Lwów w odnowie 1766 – 1769. – «Studia lwowskie», Lw., 1932, s. 109 – 140.

[Харевичова Л.] Lwowskie organizacje zawodowe z czasów Polski przedrozbiorowej. – Lw.: 1929. – 195 s.

(1)