Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Фенчак Август Станіслав

(1943 р. –)

Довідка, список праць:

Твори (1 – 10 / 12)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Фенчак А. С.] Kwestia chronologizacji budowy rotundy św.Mikołaja w Przemyślu. – RP, 1997, t. 33, № 3, s. 121 – 138.

[Фенчак А. С.] Łatynizacja czy okcydentalizacja? W sprawie nowych kierunków badań nad rołą wpływów z Zachodu w kształtowaniu się tożsamości kościoła greckokatolickiego w Polsce w latach 1595 – 1772. – Biuletyn informacyjny Południowo-wschodniego instytutu naukowego w Przemyślu, 1995, № 1, s. 46 – 48.

[Фенчак А. С.] Przemyśl jako regionalne centrum administacijne – zarys dziejów. – Studia przemyskie (Przemyśl), 1993, t. 1, s. 9 – 47.

[Фенчак А. С.] Stosunki między obrządkami kościóła katolickiego na Rusi Czerwonej w połowie 18 w. – «Sprawozdania towarzystwa naukowego Katolickiego uniwersitetu Lublińskiego», 1971, s. 38 – 42.

[Фенчак А. С.] Sytuacja wyznaniowa w Przemyślu za Władysława Jagiełły: wybrane problemy. – PUTL, 1990, t. 1, s. 105 – 133.

[Фенчак А. С.] Z badań nad początkami samorządu miejskiego w Przemyślu i jego kancelarii: do 1389 r. – Rocznik historyczno-archiwalny, 1990,

(1)