Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Іслам-Гірей 3-й

(1604 – 1654 рр.)

Кримський хан (1644 – 1654 рр.).

Довідка у Вікіпедії:

Біографія (1 – 7 / 7)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Абрагамович З.] Comments on three letters by khan Islam Gerey_3 to the Porte: 1651. – HUS, 1990, v. 14, p. 132 – 143.

[Абрагамович З.] Historia Chana Islam Gereja_3. – Warszawa: PWN, 1971.

[Кулаковський П. М.] Книга записів метрики великого князівства Литовського № 220 як джерело до історії Жовтоводської битви. – «Дніпропетровська історико-краєзнавча конференція. 1-ша. Збірник рефератів доповідей», Дніпропетровськ, 1990 р., с. 35 – 36.

[Федорук Я. О.] Міжнародна дипломатія і політика України 1654 – 1657 рр. – Льв.: 1996 р., т. 1 = 262 с.

[Федорук Я. О.] Нові джерела до історії міжнародних відносин 1654 р. ф фондах московського архівосховища. – Матеріали засідань історичної та археографічної комісій НТШ в Україні (Льв.), 1999 р., т. 2, с. 448 – 452.

[Чореф М. М.] Новый тип монет Ислам-Гирея_3. – Бахчисарайский историко-археодогический сборник, 2001 г., т. 2, с. 431 – 435, 1 ил.