Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Ярмолік Володимир

Твори (1 – 6 / 6)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Дубас-Урванович Є.] Urzędnicy podlascy 14 – 18 ww. – Kórnik: 1994. – 199 s.

[Ярмолік В.] Pierwsza lokacja miejska na Podlasiu: Sokołów Podlaski – 1424 r. – Studia Podlaskie, 1990, t. 1, s.

[Ярмолік В.] Prawa miejskie Suraża za Jagiełłonów. – Białostocczyzna, 1995, № 3, s. 1 – 7.

[Ярмолік В.] Radziwiłłowie na Goniądzu i Rajgrodzie. – Białostocczyzna, 1994, t. 9, № 1, s. 10 – 17.

[Ярмолік В.] Rola namiestników ziem nadgranicznych w kontaktach dyplomatycznych wielkiego księstwa Litewskiego w poźnym średniowieczu. – «Wojsko, społeczeństwo, historia», Białystok, 1995, s.

[Ярмолік В.] Rozwój niemieckiego prawa miejskiego na Podlasiu do unii lubelskiej 1569 r. – PH, 1982, t. 73, № 1-2, s.