Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Коваленко Олександр Борисович

(1951 р. –)

Довідка у Вікіпедії:

Твори (1 – 10 / 43)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Коваленко О. Б.] «Археографічний заповіт» В.Модзалевського і актуальні проблеми розвитку археографії на лівобережній Україні. – «Людина, суспільство, культура: історія та сучасність», Чн., Сіверянська думка, 1996 р., с. 76 – 79.

[Коваленко О. Б.] 14-й Всероссийский археологический съезд и развитие исторических исследований на Черниговщине. – «Проблемы археологии южной Руси», К., Наукова думка, 1990 г., с. 123 – 128.

[Коваленко О. Б.] Андрій Пригара та його «Особое или топографическое описание города губернского Новгорода-Северского». – «Осягнення історії: збірник наукових праць на пошану М.П.Ковальського», Острог, 1999 р., с. 304 – 310.

[Коваленко О. Б.] Архієпископ Філарет (Гумілевський) і розвиток історичного краєзнавства на Україні. – «Релігійна традиція в духовному відродженні», Пл., 1992 р., с. 117 – 118.

[Коваленко О. Б.] В.Л.Модзалевский как историк и источниковед. – К.: автореф.к.и.н., 1980 г. – 24 с.

[Коваленко О. Б.] В.Л.Модзалевський як історик України. – УІЖ, 1972 р., № 4, с. 121 – 123.

[Коваленко О. Б.] Вадим Модзалевський і розвиток архівної справи на північному лівобережжі України за доби визвольних змагань. – «Архівна та бібліотечна справа в Україні доби визвольних змагань 1917 – 1921 рр.», К., 1998 р., с. 208 – 213.

(1)