Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Кулецький Міхал

Твори (1 – 6 / 6)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Дубас-Урванович Є.] Urzędnicy podlascy 14 – 18 ww. – Kórnik: 1994. – 199 s.

[Кулецький М.] Akta ziemskie i grodzkie podlaskie w Rosyjskim państwowym archiwum akt dawnych. – Archeion, 1997, t. 97, s. 43 – 57.

[Кулецький М.] Bibliografia prac Zbigniewa Wójcika. – «Między Wschodem a Zachodem: Rzeczpospolita 16 – 18 ww.», Warszawa, 1993, s. 1 – 12.

[Кулецький М.] Czy wojny Rzeczypospolitej z Moskwą w 17 w. byli konfliktami etnicznymi? – «Konflikty etniczne: źródła, typy, sposoby rozstzygania», Warszawa, 1996, s. 147 – 155.

[Кулецький М.] Komisja warszawska 1668: epizod z dziejów tzw.egzulantów po traktacie andrusowskim. – «Między Wschodem a Zachodem: Rzeczpospolita 16 – 18 ww.», Warszawa, 1993, s.