Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Липинський Вячеслав Казимирович

(1882 – 1931 рр.)

Некролог: ЗНТШ, р., т. 151, с. 230 – 235.

Довідка у Вікіпедії:

Твори (1 – 10 / 31)

Біографія (45)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Баранович Л.] Z pism Łazara Baranowicza archiepiskopa czernihowskiego. – «Z dziejów Ukrainy: księga pamiatkowa ku czci W.Antonowicza», Kijow, 1912, s. 627 – 633.

[Величко С. В.] Mowa Samuela Zorki na pogrebie Bohdana Chmielnickiego wedle latopisu Wełyczkowego. – «Z dziejów Ukrainy: księga pamiatkowa ku czci W.Antonowicza», Kijow, 1912, s. 653 – 667.

[Липинський В. К.] Artykuły województw kijowskiego i wołyńskiego pod Sandomierzem uchwalone r.1606. – «Z dziejów Ukrainy: księga pamiatkowa ku czci W.Antonowicza», Kijow, 1912, s. 78 – 80.

[Липинський В. К.] Czołobitna do króla Stefana Batorego od szlachty województwa bracławskiego 7.07.1576 r. – «Z dziejów Ukrainy: księga pamiatkowa ku czci W.Antonowicza», Kijow, 1912, s. 74 – 77.

[Липинський В. К.] Dwie chwile z dziejów porewolucyjnej Ukrainy. – «Z dziejów Ukrainy: księga pamiatkowa ku czci W.Antonowicza», Kijow, 1912, s. 514 – 617.

[Липинський В. К.] Jan Szczęsny Herburt w obronie Rusi. – «Z dziejów Ukrainy: księga pamiatkowa ku czci W.Antonowicza», Kijow, 1912, s. 80 – 97.

[Липинський В. К.] List bylego generała artyleryi w.ks.Ruskiego Stefana Niemirycza do wojska zaporożskiego. – «Z dziejów Ukrainy: księga pamiatkowa ku czci W.Antonowicza», Kijow, 1912, s. 618 – 623.

[Липинський В. К.] List metropolity kijowskiego Isaji Kopińskiego pisany w r.1631 do kniazia Jeremiego Wisznieweckiego w sprawie przejścia tego ostatniego z obrządku niezjednoczonego na obrządek rzymsko-katolicki. – «Z dziejów Ukrainy: księga pamiatkowa ku czci W.Antonowicza», Kijow, 1912, s. 120 – 125.

[Липинський В. К.] List szlachty wołyńskiej do mieszczan łuckich w sprawie bractwa łuckiego 1.09.1619 r. – «Z dziejów Ukrainy: księga pamiatkowa ku czci W.Antonowicza», Kijow, 1912, s. 97 – 98.

[Липинський В. К.] Nazwy «Ruś» i «Ukraina» i ich znaczenie historyczne. – «Z dziejów Ukrainy: księga pamiatkowa ku czci W.Antonowicza», Kijow, 1912, s. 47 – 54.

(1)