Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Набиванець Станіслав

Твори (1 – 10 / 12)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Набиванець С.] Diecezja przemyska greckokatolicka w latach 1772 – 1795. – Premislia christiana, 1992-1993, t. 5, s. 9 – 294.

[Набиванець С.] Diecezja przemyska grekokatolicka w latach 1772 – 1795. – Przemyśl: 1993. – 294 s. – Premislia christiana, t. 5.

[Набиванець С.] Diecezja przemyska obrządku wschodniego w okresie sporów prawosławno-unickich. – PUTL, 1996, t. 3, s. 39 – 50.

[Набиванець С.] Grekokatolicka parafia i cerkiew św.Barbary w Wiedniu wraz z inwentarzem cerkwi z 1818 r. – «Mistrz i przyjaciel», Lublin, 1997, s. 163 – 174.

[Набиванець С.] Katoliccy biskupi przemysci obrządku wschodniego. – «Unia Brzeska z perspektywy 4 stuleci», Lublin, 1998, s. 279 – 283.

[Набиванець С.] Katoliccy biskupi przemyślscy obrządku wschodniego. – WZU, 1995, t. 4-5, s. 279 – 303.

[Набиванець С.] Ksiądz Bolesław Kumor – profesor uniwersytetu, badacz dziejów, organizacji i ustroju kościoła. – Analecta cracoviensia, 1995, t. 27, s. 9 – 20.

[Набиванець С.] Kształcenie i formacja alumnów-unitów archidiecezji kijowskiej i diecezji przemyskiej w 18 w. – Nasza przeszłość, 2000, t. 93, s. 99 – 104.

[Набиванець С.] Recepcja reform kościelnych cesarza Józefa_2 w greckokatolickiej diecezji przemyskiej. – PUTL, 1996, t. 3, s. 115 – 125.

(1)