Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Папе Фридерик

(1856 – 1940 рр.)

Довідка у Вікіпедії:

Твори (1 – 10 / 10)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Папе Ф.] Akta Aleksandra króla polskiego, wielkiego księcia litewskiego: 1501 – 1506. – Monumenta medii aevi historica res gestat Poloniae illustrantia, 1927, t. 19. – 14, 622 s.

[Папе Ф.] Aleksander Jagiełłończyk. – Kraków: 1949.

[Папе Ф.] Historia miasta Lwowa w zarysie. – Lw.: 1894. – 4, 214 s.

[Папе Ф.] Jan Olbracht. – Kraków: 1936. – 256 s.

[Папе Ф.] Lwów. – Lwów : Państwowe Wydaw. Książek Szkolnych, 1933. – 34 s.

[Папе Ф.] Najważniejsze desyderaty odnośne do dziejów Rusi Czerwoniej za czasów Rzeczypospolitej. – «Pamiętnik drugiego zjazdu historików polskich», Lw., 1890, t. 1. – 9 s.

[Папе Ф.] Skole i Tucholszczyzna: monografia historyczna. – PNL, 1890, t. 18, №№ 5 – 12.

[Папе Ф.] Zabytki przeszłości miasta Bełza. – PNL, 1884, t. 12, № , s. 97 – 105; № 3, s. 209 – 217; s. 482 – 495.